Các vị trí đang tuyển dụng
1

Chuyên viên pháp lý dự án bđs thương mại

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh Ngày hết hạn: 1-8-2018 Số lượng: 01

2

Trợ lý giám đốc điều hành các dự án

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh Ngày hết hạn: 1-8-2018 Số lượng: 01

© COPYRIGHT 2018 vanphu.invest • ALL RIGHTS RESERVED